Sula kommune

Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi

Den som har varig skade eller sjukdom kan ved behov søke Nav–hjelpemiddelsentral om utlån av hjelpemiddel

Den som har behov for akutt utlån av enkle hjelpemiddel i ei kortare periode, kan låne hjelpemiddel frå eit kommunalt utlånslager ved Molvær senter, Langevåg.

Du kan blant anna låne:

  • Stokk, rollator, preikestol, rullestol
  • Toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk

Kven kan få tilbodet?

Du må vere må vere busett i Sula kommune for å få utlevert hjelpemiddel her.

  • Hjelpemidla skal i utgangspunktet hentast og leverast av bruker
  • Det er viktig at utstyr som ikkje lenger er i bruk leverast tilbake i reingjort tilstand, så raskt som mogleg

Slik søker du

Ved behov for informasjon råd og rettleiing om aktuelle hjelpemiddel, og ved behov for hjelp i samband med søknadsprosessen til NAV- hjelpemiddelsentral, kan du kontakte ergoterapeut eller Servicetorget.

Levering og henting av hjelpemidler

Hjelpemiddelservice: Telefon 94806452
Adresse:          Geileneset 29, Langevåg
E-post:              Molvaer.hjelpemiddel@sula.kommune.no

Reparasjon av hjelpemidler

Vaktmeistertenesta:    Telefon: 70 19 91 00

Kva koster det

Kortidsutlån er gratis, men blir loggført.

Kontakt

Hjelpemiddel
Henting og bringing av hjelpemiddel på onsdagar
E-post
Telefon 948 06 452
Mobil 948 06 452
Malin Eivindsen
Ergoterapeut for barn/vaksne og hørselskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 18
Mobil 900 64 359
Siv Rise Holstad
Ergoterapeut for vaksne/eldre og kvardagsrehabilitering. Hørselskontakt
E-post
Telefon 70 19 82 19
Mobil 414 25 564
Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse

Geilneset 29

6030 Langevåg