Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Om oss

Molvær senter 

-  ein møteplass for arbeid, læring og aktivitet.

Om senteret

Molvær senter gir tilbod til mennesker med nedsett funksjonsevne.

Senteret har fleire avdelingar med stor variasjon i oppgåver og aktivitetstilbod. Vi har ein sentral funksjon i kommunen si handtering av hjelpemiddel og vi har ansvar for Jobbfrukt. Molvær senter har som målsetting å være ein stad der arbeidstakarane skal ha ein meiningsfull kvardag, med tilrettelagte oppgåver og aktivitetar. Vi legg vekt på trivsel og personleg utvikling. I tillegg til  produksjon i avdelingane, har vi tilbod om fysisk aktivitet, som dans, musikk og turar i nærmiljøet. Vi har sommar- og julearrangement, aktivitets- og idrettsdag og andre "merkedagar" gjennom året.

Velkomen til ein triveleg arbeidsstad i fine omgivnader.

Korleis få tenesten?

Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema og send det til Tiltakskontoret i Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Du kan også levere det i Servicetorget på rådhuset.

Det er ingen søknadsfrist. Søknadane blir behandla etter kvar som dei kjem inn.

Kontakt

Torbjørn Jenssen
Avdelingsleiar Molvær senter
E-post
Telefon 70 19 79 46
Mobil 70 19 79 46

Adresse

Geilneset 29

6030 Langevåg