Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Dagsenter for eldre

Kva tilbyr vi?

Dagsenter for eldre er eit dagtilbod for heimebuande eldre. Her skaper vi moglegheiter for å delta i eit felleskap, og fylle eit behov for sosialisering og aktivitet. Vi tar oss god tid til ein hyggelig prat og brukerne får delta i eit felleskap som bidrar til å auke kjensla av tryggleik. Sosialt fellesskap, ulike aktiviteter og felles måltid, drosje til og frå.

Ulike aktivitetar:

  • Avislesing
  • Bursdagsfeiring med kake
  • Trim
  • Bingo
  • Quiz
  • Andakt
  • Handarbeid
  • Dans
  • Brettspel
  • Sang og musikk

Måltid:

Frukost:  10:00
Drikke/frukt: 11:30
Middag: 13:00
Ettermiddagskaffe og kake: 14:30

Brukarane vert henta i heimen med drosje. Drosja køyrer frå indre Sula ca kl.08.45, og hentar dei aktuelle brukarane etter avtale på veg ut i Langevåg.

Kven kan få tilbodet?

Eldre som bur heime og ønsker ein sosial treffstad.

Korleis få tilbodet?

Du kan søke om å få tilbodet ved å fylle ut dette skjemaet: Skjema for omsorgstenester
Informasjon om kvar søknades skal sendast, og korleis søknaden vert behandla finn du inne i skjemaet.

Kva kostar det?

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
Teneste Pris
Dagpakke inkl. transport t/r 216,00
Dagpakke eksl. transport t/r 145,00
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli 1 329,00

Kontakt

Dagsenter/erindringssenter
Telefon 70 19 91 40
Mobil 70 19 91 40
Eli Karin Hageløkken
E-post
Telefon 70 19 91 40
Mobil 70 19 91 40

Opningstider

Måndag, tysdag, torsdag og fredag frå kl 09:30 til 15:00