Sula kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr  foreldreførebuande kurs for alle førstegangs foreldre.

Trykk her for å lese meir om ulike lavterskeltilbod i Sula kommune.

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøkelse
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar eller lege.

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 6 år
Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år
Når? Kva?
Rett etter fødsel Heimebesøk av jordmor innan 48 timar etter at de kjem heim og av helsesjukepleiar innan 10 dagar
4 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar på helsestasjonen
6 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine
2 mnd etter fødsel Barselgruppe på helsestasjonen med helsesjukepleiar og fysioterapeut
3 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar Vaksine
4 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar
5 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
6 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
7-8 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
10 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
12 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
15 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
2 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
4 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.

 

Kva kostar det?

Alle tilbod ved helsestasjonen er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Elin Kilvik Skeide
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Evelyn Aschehoug Jensen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Merete Ellefsen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Nancy Særsten
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 913 21 155

Adresse

Besøksadresse:
Langevåg helsestasjon
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Kontortid:
Måndag - fredag:   08:30 - 14:30

Telefontid:
Måndag - fredag:   08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00