Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr  foreldreførebuande kurs for alle førstegangs foreldre.

Trykk her for å lese meir om ulike lavterskeltilbod i Sula kommune.

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøkelse
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar eller lege.

Kva kostar det?

Alle tilbod ved helsestasjonen er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36

Telefontid: 12:30-15:00

Elin Kilvik Skeide
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Merete Ellefsen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 95 71 22 86
Berit Kjerstad Andresen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 95 71 22 87
Berit Nesseth Otterlei
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 99 39 02 97

Adresse

Besøksadresse:
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag:    08:30 - 15:00

Telefontid:
Måndag - fredag:  12:30 - 15:00