Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Kva tilbyr vi?

Vi tilbyr  foreldreførebuande kurs for alle førstegangs foreldre.

Trykk her for å lese meir om ulike lavterskeltilbod i Sula kommune.

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøkelse
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar eller lege.

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 6 år

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 6 år
Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år
Når? Kva?
Rett etter fødsel Heimebesøk av jordmor innan 48 timar etter at de kjem heim og av helsesjukepleiar innan 10 dagar
4 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar på helsestasjonen
6 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine
2 mnd etter fødsel Barselgruppe på helsestasjonen med helsesjukepleiar og fysioterapeut
3 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar Vaksine
4 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar
5 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
6 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
7-8 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
10 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
12 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
15 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
2 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
4 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.

 

Kva kostar det?

Alle tilbod ved helsestasjonen er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Elin Kilvik Skeide
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Evelyn Aschehoug Jensen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Merete Ellefsen
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Nancy Særsten
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 913 21 155

Adresse

Besøksadresse:
Langevåg helsestasjon
Stadsnesvegen 9b
6030 Langevåg

Opningstider

Kontortid:
Måndag - fredag:   08:30 - 14:30

Telefontid:
Måndag - fredag:   08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00