Sula kommune

Psykisk helsehjelp til gravide, barn, ungdom og familiar

Her finn du ei oversikt over psykiske hjelpetilbod for barn og unge i Sula kommune. Ved akutt behov for hjelp kan du kontakte fastlegen din, eller legevakt på telefon 116 117. 

Hjelp til sjølvhjelp

Alle har ei psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får ein psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg.  På Psykisk helse - helsenorge.no finn du informasjon om kva psykisk helse er, korleis du tek vare på den, og kvar du kan få hjelp om du, eller nokon du kjenner har det vanskeleg.

Psykisk helse - helsenorge.no

Tilbod i Sula kommune

Fleire tilsette, innan ulike fagområde jobbar med psykisk helsehjelp, i tabellen under finn du ei oversikt over dei med særleg ansvar for dette.

Helsesjukepleiar

Det er helsesjukepleiarar på kvar barneskule, og på ungdomsskulen. Både foreldre og elevar kan ta kontakt for samtaler, råd og rettleiing.

Her finn du oversikt og kontaktinformasjon til helsesjukepleiarane.

Psykososial rådgivar

Psykososial rådgivar er knytt til PPT sitt førebyggande, pedagogiske og systemiske arbeid inn i mot familiar, barnehagar og skular. Stillinga inngår som supplement til eksisterande funksjonar i PPT og er ei satsing inn mot psykiske og sosiale forhold som er viktig for barn sin helse og mentale fungering.

Meir informasjon om psykososial rådgivar

Ungdomslos

Ungdomslos er knytt til PPT sitt førebyggande, pedagogiske og systemiske arbeid inn i mot ungdom, familiar og skular. Stillinga inngår som supplement til eksisterande funksjonar i PPT. Ungdomslos driv oppsøkande og førebyggande arbeid.

Meir om ungdomslos 

Psykiatrisk sjukepleiar 

Kva tilbyr vi?

Psykiatrisk sjukepleiar et knytt til helsesjukepleiartenesta og arbeider inn mot ungdom i ungdomsskulen, ungdom i vidaregåande skule, samt helsestasjon for ungdom (HFU). Tenesta gjeld for ungdom opp til 18 år alder, men gjennom HFU kan også ungdom over 18 år be om samtale med psykiatrisk sjukepleiar.

Meir informasjon om psykiatrisk sjukepleiar.

Informasjon til deg som er vaksen og har behov for psykisk helsehjelp

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Synnøve Ingebrigtsen Molvær
Psykiatrisk sjukepleiar/ Familierettleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 901 98 029
Maria Christine Hoff
Psykolog for barn, unge og gravide
Telefon 70 19 91 36
Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 913 21 155