Sula kommune

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)

Metoden er utarbeidd av Thomas Lundkvist og Dag Ericsson i 2007 og er basert på de ulike fasane ein hasjmisbrukar gjeng gjennom når han sluttar å røyke hasj, og teknikkar som kompenserer for svikt av dei kognitive funksjonane.

Kva lærer eg i programmet?
  • Å hjelpe og legge til rette for at du skal oppnå hasjfriheit
  • Gi kunnskap som kan brukast i prosessen for å oppnå hasjfriheit.
  • Gi auka kunnskap om cannabis.
Kva innheld programmet?
  • Individuell oppfølging over 8 - 10 veker 
  • Vi møtast 2-3 gonger i veka
  • Tilbod om tilbakefallsførebyggjande samtaler etter programslutt
  • I samarbeid med deg kan vi også legge til rette for andre kurs eller anna oppfølging
Om hasjavvenning og rettleia sjølvhjelp

Parallelt eller som eit alternativ til hasjavvenningsprogrammet anbefalar vi at du brukar HAP-appen. Denne appen er meint som eit hjelpemiddel for deg som ønsker å slutte med, eller ta en pause frå cannabisbruken din. Den kan også vere til hjelp om du ønsker å redusere bruken din. Appen gir dagleg verdifull kunnskap, påminningar oppmuntringar og oversikter som kan bidra til at slutteprosessen blir enklare. Last ned: 

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med ruskonsulenten telefon 41 38 75 41 eller NAV Sula på 55 55 33 33