Møteplassen

Kva tilbyr vi?

Møteplassen er ein arena for sosialt fellesskap og aktivitet for personar som opplev å ha psykiske vanskar. Vi tilbyr ulike arenaer for aktivitet og sosialt fellesskap.

  • Måndagar: Rask turgruppe for personar i god fysisk form
  • Tysdagar: Lengre turgruppe der fellesskapet står i sentrum
  • Onsdagar: Møteplassen – sosial samlingsstad
  • Torsdagar: Spasertur

Tilboda er tiltak for å betre psykisk helse gjennom å vere fysisk aktiv, ha meiningsfull aktivitet å gå til, kome i kontakt med andre i same situasjon, samt motvirke isolasjon og einsemd. Vi legg vekt på brukarinvolvering, tilbodet kan difor variere i innhald.

Kven kan få tilbodet?

Personar som opplev å ha psykiske vanskar.

Korleis få tilbodet?

Ein kan sjølv søke om å få tenesta på skjema Søknad om omsorgstenester eller ta direkte kontakt på telefon.

Kva kostar det?

Sjølve tilbodet er gratis, men om du vel å ta del i måltid eller turar må du betale kostpengar og billettar.

Kva skjer vidare?

Søknadar vert behandla fortløpande når dei kjem inn, det blir gjort enkeltvedtak i kvar sak. 

Klage

Klagefristen er 3 veker etter endeleg vedtak er gjort. Informasjon om retten til å klage finn du i vedtaket.

Kontakt

Silje Standal
Avdelingsleiar psykisk helseteneste
E-post
Telefon 90 68 72 49

Opningstider

  • Tysdag: 10:00 – 14:30 for kvinner
  • Onsdag 15:00 – 21:00 for alle
  • Torsdag 10:00 – 14:30 turdag