Sula kommune

Badevatn

Sula kommune har frå sommaren 2021 testa badevasskvaliteten i Bakkevika, Bjørkavågen, Bolvika, Sandvika og Vassetvatnet. Alle stader har god badevasskvalitet.

Detaljert resultat av prøvene finn du her:

Les meir om badevatn og vedlikehald av private basseng her (FHI)

Kontakt

Birgitte Valderhaug
Senioringeniør
E-post
Telefon 95 84 40 38

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30