Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Inkluderingstilskot til familiar med låg inntekt

Kven kan søke?

Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søke om midler

Målgruppe

Målgruppa er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblem, samt deira familie når tiltaket retter seg mot fritids- og ferieaktiviteter.

Korleis søke?

Søk gjennom Bufdir sin søknadsportal

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskotssåret 2020 er 13. desember 2019

Meir informasjon om ordninga

Les meir om ordninga her

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar for kultur
E-post
Telefon 70 19 95 99
Mobil 415 26 261