Sula kommune

Fiolin

Fiolin er det minste strykeinstrumentet.  Elevane får undervisning på instrument som er tilpassa eleven sine fysiske forutsetningar.  

På speletimane lærer elevane speleteknikk både gjennom gehør- og notebasert opplæring.  Eit bredt og allsidig repertoar er basis for opplæringa.

Opplæringa er i utgangspunktet sjangeruavhengig.

Frå hausten 2017 tilbyr vi gruppeundervisning (minifiolin) for dei som starter i 1. eller 2. klasse. Her får dei 45 minutt undervisning i gruppe kvar veke.

Elevar får leige instrument av kulturskulen.  


Kontaktinformasjon