Sula kommune

Slagverk

Slagverk er ein samlebetegnelse for ei rekke ulike slagverkinstrument.  Det aller meste av undervisninga foregår i samarbeid med, og i tilknytning til skulekorpsa.  Elever vil normalt få leie instrument av korpsene.

Målsetninga med slagverkopplæringa er at elevane skal lære å beherske ulike slagverksinstrument.

Som kulturskuleelev vil man kunne velge undervisning på eit eller fleire instrument i slagverkfamilien:  trommesett, latin/cubanske perkusjonsinstrument, melodiske instrument som vibrafon og xylofon, samt pauke og andre klassiske slagverkinstrument.  

Kontaktinformasjon