Sula kommune

Drama

I kulturskulen sine dramagrupper lærer du ulike dramatiske teknikkar, og får god trening i å stå på ei scene. Du er med på å skape små og store teateroppsettingar -  frå enkle improvisasjonar, teatersport og monologar, større produksjonar.  Vi legg vekt på eit godt miljø der alle er med på å skape vår forestilling.

Vi deler faget i to grupper. Ei gruppe for 4.-7.klasse og ei for ungdomsskuleelevar og eldre. 

Kontaktinformasjon