Sula kommune

Våre avdelingar

Sula kulturskule har undervisning 3 stadar i kommunen

Langevåg skule

Sula kulturskule har ein eigen fløy ved skulen, og det meste av undervisninga i kulturskulen skjer her.

Bruk inngangen som ligg mot aust.

Fiskarstrand skule

Her blir det undervist i korpsinstrument og piano.

Solevåg skule

Her underviser vi i korpsinstrument, slagverk og fiolin.

Undervisninga skjer skulen sitt musikkrom og korpskjellaren i Solevågshallen

Kart