Sula kommune

Utmelding

Vil du seie opp elevplassen? Det kan vere lurt å gå gjennom sjekklista vår før du bestemmer deg.

Sjekkliste før utmelding

 1. Spør kvifor ditt barn ønsker å slutte. Det kan vere mange forskjellige grunnar for at elevar øsnker å slutte. Vår erfaring tilseier at dei fleste grunnane går å løyse og komme over, slik at eleven fortsetter.
 2. Ta ein telefon til læraren og legg fram situasjonen. Våre lærarar skal vere fleksible og har erfaring med å finne løysingar tilpassa den enkelte elev.
 3. De er alltid velkomne til å ta opp situasjonen med rektor.

Viktig å vite ved utmelding

Det er likevel brukaren som til slutt avgjer saka, blir resultatet utmelding er det viktig at du kjenner til følgjande:

 • All utmelding må skje skriftleg til kulturskulen sin administrasjon. Det er ikkje nok å seie frå til læraren, eller sende melding gjennom SFO, grunnskulen, eller andre elevar.
 • Utmeldinga må vere skriftleg med underskrift av ein føresett (eller elev over 18 år). Ein e-post til administrasjonen er i orden.
 • Det er også mogleg å melde seg ut via kulturskulen sitt digitale elevregistreringsprogram (SpeedAdmin).  Kontakt oss om du har problemer med pålogging. 
   

Viktige datoar å hugse på:

 • Skriftleg oppseiing seinast 20.mai dersom du ikkje ønsker å starte på haustsemesteret. 
  Seier du opp plassen etter denne datoen, må du likevel betale for haustsemesteret.
   
 • Skriftleg oppseiing seinast 20.desember dersom du ikkje øsnker å halde fram i vårsemesteret. Seier du opp plassen etter denne datoen, må du likevel betale for vårsemesteret. 

Kontakt

Ingolf Dragset
Rektor kulturskulen
E-post
Telefon 70 19 79 03
Mobil 934 41 788

Adresse

Postadresse

Postboks 280
6039 Langevåg