Sula kommune

Bass-El


    
Klikk for stort bilete

Elbass vert brukt mykje i ulike bandsamanhengar. 
Undervisninga begynner med grunnleggande teknikk, variert innhald etterkvart. Ulike retningar tilpassa den einskilde og mange mulige stilartar (jazz, pop, rock, vise, folk m.m.). 

Det vert lagt vekt på at bassen både er eit komp-instrument og soloinstrument. Spel og innlæring skjer både etter notar og etter gehør.  

Kontaktinformasjon