Sula kommune

Jazzorkester

Jazzorkester er fordjupingstilbod innan musikk, og er for dei elevane frå ungdomsskulealder og oppover, som har lyst til å utvikle seg på instrumentet sitt, og å få spele samen med andre.

Kontaktinformasjon