Sula kommune

Kyrkjemusikk

Eit tilbod til dei eldste pianoelevane. Eit fordjupingstilbod. Håvard Sveås er lærar. Kyrkjeorgel, arrangering osb er innhald