Sula kommune

Song

Målsetninga for songundervisninga i Sula Kulturskule er å utvikle trygge songarar, med allsidig teknikk og stor songglede.   

Både i den individuelle undervisninga og i samsongprosjekta vert det jobba  med oppvarming, stemmetrening, gjennomgang av repertoar og veiledning til dagleg eigenøving.

Elevane lærer også noter. Det legges opp til eit allsidig og variert songvalg der elevane vil ha mulighet til å påverke repertoaret. 

Kontaktinformasjon