Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Ungdomsrådet

Rådet har 14 faste medlemmar og består av ungdom frå 13 til 20 år frå forskjellige miljø i kommunen. Ungdomsrådet skal være eit talerør for ungdom i Sula.

Rådet har fast plass i kommunestyret og har talerett, men ikkje røysterett.

Ungdomsrådet engasjerar seg i rusfrie arrangement som konsertar, discotek, dataparty og alternative feiringar på 16. mai og natt til 1.mai.
Ungdomsrådet samarbeider  mellom anna med utekontakt, fritidsklubb og andre etatar.

Ungdomsrådet er aktive medspelarar i MOT, og er med på mange store arrangement i samarbeid med MOT.

Kontakt

Camilla Vatne
Klubbarbeidar - utekontakt - koordinator for ungdomsråd
E-post
Telefon 70 19 95 98
Mobil 974 67 845

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)