Ungdomsrådet

Rådet har 14 faste medlemmar og består av ungdom frå 13 til 20 år frå forskjellige miljø i kommunen. Ungdomsrådet skal være eit talerør for ungdom i Sula.

Rådet har fast plass i kommunestyret og har talerett, men ikkje røysterett.

Ungdomsrådet engasjerar seg i rusfrie arrangement som konsertar, discotek, dataparty og alternative feiringar på 16. mai og natt til 1.mai.
Ungdomsrådet samarbeider  mellom anna med utekontakt, fritidsklubb og andre etatar.

Ungdomsrådet er aktive medspelarar i MOT, og er med på mange store arrangement i samarbeid med MOT.

Kontakt

Camilla Vatne
Klubbarbeidar - utekontakt - koordinator for ungdomsråd
E-post
Telefon 97 46 78 45

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)