Sula kommune

Barnehagesatsar
Type plass
Pris pr. månad
Barn 2
Barn 3
 
11 fakturaer pr. år
30 % moderasjon
50 % moderasjon
Heil plass
2 910,00
2 037,00
1 455,00
4 dagar
2 489,00
1 742,00
1 244,00
3 dagar
1 887,00
1 321,00
943,00
Sal av dagar
200,00 *
 
 
Foreldrebetaling for kost
 
 
 
Heil plass
300,00
 
 
4 dagar
250,00
 
 
3 dagar
200,00
 
 

 

Prisar for SFO
Type plass
Pris pr. mnd i 11 mnd
Barn 2 (25 % søskenmoderasjon)
Barn 3 (50 % søskenmoderasjon)
Heil plass
2 892,00
2 169,00
1 446,00
15 timar
2 229,00
1,672,00
1 115,00
10 timar
1 720,00
1 290,00
860,00
Kortidsopphald pr. dag
197,00 *
164,00 **
 
Kortidsopphald pr. time
74,00 *
57,00 **
 
Varme måltid og smøremåltid
160,00
pr. mnd
 
Smøremåltid
60,00
pr. mnd
 

 

Det skal kunne avkrevast samtaleavgift etter avlesing av tellar i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande prisar frå leverandør av teletenester.