Sula kommune

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar 01.01. - 01.08.2019
Type plass Pris pr. månad Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 30 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 2 990,00 2 093,00 1 495,00
4 dagar 2 557,00 1 790,00 1 278,00
3 dagar 1 939,00 1 357,00 970,00
Sal av dagar 300,00 *
* pr. dag for barn som har redusert plass i barnehage