Behandling/planlegging av landbruksveg

For behandling/planlegging av landbruksveg skal det betalast eit gebyr på kr. 550.