Gebyr for forureining

Kommunestyret i Sula har vedtatt forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket. 

Saksbehandlingsgebyr nye utslepp

  • Behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta  kroner 4 000,00
  • Behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta  kroner 8 000,00

Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp

  • Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta kroner 400,00 per anlegg/år
  • Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta kroner 1 200,00 per anlegg/år

Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeid

  • Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 kroner 10 000,00
  • Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m2 kroner 15 000,00

Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn

  • Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad kroner 4 000,00

Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar

  • Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane kroner 400,00 per anlegg/år