Sula kommune

Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen

Prisane på tenesten er regulert i forhold til inntekt.
Heimehjelp - praktisk hjelp i heimen
Inntekt Pris
Inntil 2G 210,00
2-3G 876,00
3-4G 1 403,00
4-5G 1 966,00
Over 5G 2 523,00
G=grunnbeløp i folketrygden