Sula kommune

Korttidsopphald på institusjon

*) Satsane regulerast av Helse og oms. dpt., og kjem normalt rett før/rundt årsskiftet. Regulativet blir endra når desse er fastsett for 2021.
Korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris Merknad
Heildøgnsopphald pr. døgn* 180,00 Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling
Dag-/nattopphald pr. døgn 100,00