Sula kommune

Korttidsopphald på institusjon

Korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris Merknad
Heildøgnsopphald pr. døgn* 192,00 Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling
Dag-/nattopphald pr. døgn 107,00