Sula kommune

Korttidsopphald på institusjon

Korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris Merknad
Heildøgnsopphald pr. døgn* 175,00 Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling
Dag-/nattopphald pr. døgn 95,00
*) Satsane regulerast av Helse og oms. dpt., og kjem normalt rett før/rundt årsskiftet. Regulativet blir endra når desse er fastsett for 2021.