Sula kommune

Leige av tryggheitsalarm

Leige av alarm kostar 270,00 pr. månad*). Alarmtilkopling er eit eingongsgebyr og kostar 573,00.