Sula kommune

Leige av tryggheitsalarm

Leige av alarm kostar 231,00 pr. månad. Alarmtilkopling er eit eingognsgebyr og kostar 500,00.