Sula kommune

Leige av tryggheitsalarm

Leige av alarm kostar 253,00 pr. månad*). Alarmtilkopling er eit eingongsgebyr og kostar 536,00.