Sula kommune

Leige av tryggheitsalarm

Leige av alarm kostar 239,00 pr. månad*). Alarmtilkopling er eit eingognsgebyr og kostar 507,00.

*) Ny sats for oppkoplingsavgift mot alarmsentral skal ikkje innførast før overgang til digitale tryggleikspakkar.