Sula kommune

Leige av tryggheitsalarm

Leige av alarm kostar 243,00 pr. månad*). Alarmtilkopling er eit eingongsgebyr og kostar 515,00.

*) Ny sats for oppkoplingsavgift mot alarmsentral skal ikkje innførast før overgang til digitale tryggleikspakkar.