Pris på dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter

Pris for Erindringsenter, Seniorsenter og Molvær senter
Teneste Pris Merknad
Dagpakke inkl. transport t/r 260,00
Dagpakke eksl. transport t/r 180,00
Transport t/r Molvær senter 1 502,00 Per månad eksl. juli