Sula kommune

Pris på dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
Teneste Pris Merknad
Dagpakke inkl. transport t/r 219,00
Dagpakke eksl. transport t/r 147,00
Transport t/r Molvær senter 1 350,00 Per månad eksl. juli