Sula kommune

Pris på dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter

Dagsenter for heimebuande eldre og brukarar av Molvær senter
Teneste Pris
Dagpakke inkl. transport t/r 216,00
Dagpakke eksl. transport t/r 145,00
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli 1 329,00