Sula kommune

Sula kulturskule - betalingssatsar

Sula kulturskule
Teneste Pris
Individuell instrumentopplæring, samspel og biletkunst 3 600,00
Fordjupningsfag * 1 800,00
Kjøp av timar** 12 500,00
Materialkostnader (biletkunst) 525,00
Instrumentleige 525,00
Full pris for første barn, 15 % rabatt frå og med andre barn. Elevkontingenten blir betalt to gongar i året og i 2020 betalar ein elev 3 600 kroner for undervisning 20 min. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker/veke i 38 veker (eitt skuleår). Kjøp av timar (skular, barnehagar og organisasjonar), 1 time kvar veke i 38 veker, kostar i dag 12 500 kroner *Fordjupning i disiplin biletfag ** Kjøp av timar inkluderer aspirantopplæring/gruppeinstruksjon/kor/instruktør/musikarassistanse ved arrangement eller prosjekt. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker