Telefontilkopling for bebuarar ved Sulatunet

Det skal kunne avkrevast samtaleavgift etter avlesing av tellar i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande prisar frå leverandør av teletenester.