Sula kommune

Vask av privat tøy for bebuarar i bukollektiv

Dei som bur i bukollektiv, får tilbod om vask av privat tøy etter satsar fastsett av vaskeritenesteleverandøren.  Naudsynt merking av tøy dekkjast av bebuaren. 

Vaskeriutgifter som overstig kr 1.514,- pr mnd, vil for den enkelte bli dekt over bukollektivet sitt budsjett.  Utgiftene er omfatta av sikringsregelen.