Våre tilsette

Under finn du kontaktinformasjon til tilsette ved Måseide barnehage. Vi minner om at du ikkje skal sende sensitiv informasjon pr. e-post.

.

Kontakt

May Torvnes Dybvik
Styrar Måseide barnehage
E-post
Telefon 95 71 03 00

Avdeling Myrbekkane

Telefon: 95 93 94 86

Avdeling Ingeskogen 

Telefon: 98 68 22 80

Avdeling Pellamarka

Telefon: 95 96 39 93

Avdeling Pettergjerdet

Telefon: 98 42 52 14

 

Adresse

Myrbekkane 15
6036 Mauseidvåg