Våre tilsette

Under finn du kontaktinformasjon til tilsette ved Molvær barnehage. Vi minner om at du ikkje skal sende sensitiv informasjon pr. e-post.

Kontakt

Anne Kari Sandvik Vadset
Styrar
E-post
Telefon 41 46 87 80

Avdeling Køyla:

Telefon: 48093343 / 48015780

Avdeling Mølen

Telefon: 48089669 / 46956455

Avdeling Geilneset

Telefon: 48089481 / 94140332

Avdeling Jakobfjøra

Telefon: 48101337 / 48228152

Adresse

Geilneset 31 
6030 Langevåg