Årets tema

Dette barnehageåret vil vi sy saman alle fagområder, satsingsområder og fokus gjennom boka “Folk og Røvere i Kardemomme By” av Torbjørn Egner.

 

 Eit spesielt fokus ligg på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst.  Vi får kunnskap om ulike tema og blir kjend med den store sangskatten som hører til boka.  

 

Vi vil bruke ulike arbeidsmetodar for å fordjupe oss. Vi vil lese boka, sjå bilder, lage eigne produkt, synge songane, dramatisere og gå på turar. Dette meiner vi vil stimulere til ei god språkleg utvikling, vil vere med på å utvikle konsentrasjon og stimulere fantasien. Det gjev også barna felles referansar i den viktige leiken. Når alle barn kan noko om det same, finn dei lettare saman i leik.