Sula kommune

Årets tema

Dette barnehageåret vil vi sy saman alle fagområder, satsingsområder og fokus gjennom boka “Hakkebakkeskogen” av Torbjørn Egner.

 

Her får vi tematisert sosial kompetanse og berekraft gjennom grunntanken å ta vare på kvarandre, dyra og naturen. Vi får kunnskap om ulike dyr og blir kjent med den store sangskatten som hører til boka.  

 

Vi vil bruke ulike arbeidsmetoder for å fordjupe oss. Vi vil lese boka, sjå bilder, lage eigne produkt, synge sangane, dramatisere og gå på turar i skogen. Dette meiner vi vil stimulere til ei god språkleg utvikling, vil vere med på å utvikle konsentrasjon og stimulere fantasien. Det gjev også barna felles referansar i den viktige leiken. Når alle barn kan noko om det same finn dei lettare saman i leik.