Leikemiljø

Leikemiljøet i Sunde barnehage skal vere innbydande og inspirere til leik. Det skal også vere fagleg fundert og begrunna.

Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager seier mykje om leik. Leik er barna sin hovudaktivitet. Vi i barnehagen skal legge til rette slik at barna har gode muligheter til leik. Men kva tilrettelegging treng ein eittåring, ein treåring eller ein femåring? Kva er dei voksne si rolle, og kva for faglege tankar gjer vi oss i Sunde barnehage når vi planlegg, vurderer og legg til rett for eit godt leikemiljø? Det kan de lese om her:

Fagleg bakgrunn for leikemiljøet i Sunde barnehage (PDF, 199 kB)

Magisk skog Dyr  bilkrok solhøla Frisør  Kjøkken