Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Månedens bevegelse

Barna i Sunde barnehage elsker å vere i aktivitet! Så gøy - og så viktig.

Å vere i fysisk aktivitet er viktig for oss i Sunde barnehage. Mykje av dette skjer i aktiv leik ute i barnehagen, på tur og ved finmotoriske aktiviteter inne. 

Månedens bevegelse er eit strukturert ledd av arbeidet Sunde barnehage gjer for å utvikle barns motoriske ferdigheter og å oppretthalde ei god fysiske helse. Fokuset i arbeidet skal vere leik, glede og meistring, og ikkje prestasjon. Bevegelsane utviklar også andre områder enn motoriske ferdigheter; blant anna språk, konsentrasjon og kognisjon.

Klikk for stort bilete