Sula kommune

Månedens bevegelse

Barna i Sunde barnehage elsker å vere i aktivitet! Så gøy - og så viktig.

Å vere i fysisk aktivitet er viktig for oss i Sunde barnehage. Mykje av dette skjer i aktiv leik ute i barnehagen, på tur og ved finmotoriske aktiviteter inne. 

Månedens bevegelse er eit strukturert ledd av arbeidet Sunde barnehage gjer for å utvikle barns motoriske ferdigheter og å oppretthalde ei god fysiske helse. Fokuset i arbeidet skal vere leik, glede og meistring, og ikkje prestasjon. Bevegelsane utviklar også andre områder enn motoriske ferdigheter; blant anna språk, konsentrasjon og kognisjon.

Klikk for stort bilete