Sula kommune

Våre tilsette

Her vil det etter kvart bli lagt ut ei oversikt over alle som er tilsett i barnehagen. Inntil vidare finn de kontaktinformasjon til styrar og telefonnummer til avdelingane.

Kontakt

Britt Kleppe
Styrar
E-post
Telefon 70 19 78 70
Mobil 976 61 734

Avdeling Loppheimen

Telefon: 468 31 410

Avdeling Solhøla

Telefon: 918 06 836
Når vi er på tur: 917 28 447

 

Adresse

Rystene 30
6037 Eidsnes