Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Pris for barnehageplass

Kort fortalt

  • Ein barnehageplass kostar 3 135,00 kroner per månad. 
  • Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen.
  • Kostnad for mat kjem i tillegg.
  • Familiar med fleire barn i barnehage betalar mindre.
  • Familier med lav inntekt kan ha krav på redusert foreldrebetaling.
  • Eit vedtak om redusert barnehagebetaling gjeld for eit år av gangen. Ein må søke på nytt for kvart barnehageår.

Litt lengre fortalt

Prisar - barnehage

Prisar

Du betalar for elleve månader i året. Det er betalingsfri i juli. Barnehageplass betalast forskotsvis den 15. i kvar månad.

Open barnehage har eigne prisar.

Pass på å betale faktura for barnehagen, viss ikkje kan du risikere å miste barnehageplassen.

Barnehagesatsar frå og med 01.01.20
Type plass Pris pr. månad Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 30 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3135,00 2 195,00 1 568,00
4 dagar 2681,00 1 877,00 1 341,00
3 dagar 2033,00 1 423,00 1 017,00
Sal av dagar 300,00 *
* pr. dag for barn som har redusert plass i barnehage
Kostpengar i barnehage
Foreldrebetaling for kost Pris
Heil plass 310,00
4 dagar 260,00
3 dagar 210,00
Kostpengar kjem i tillegg til gebyr for sjølve barnehageplassen og skal dekke utgiftene til maten barnet får i barnehagen. Kostpengane blir fakturert saman med gebyret for barnehageplassen kvar månad.

 

Redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt
Søskenmoderasjon

Familiar med meir enn eitt barn i barnehagen betaler mindre. Det blir trekt 30 prosent frå månadsprisen for barn nummer to, og 50 prosent frå månadsprisen frå ytterlegare barn.

Det er ikkje nødvendig å søke om ordninga, men pass på at det er den same føresette som står oppført som "Føresett 1" på alle barn i opptakssystemet. Redusert pris for søsken gjeld ikkje mellom barnehage og SFO.

Skattefrådrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på frådrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage, ordninga gjeld om du bur saman med barnet.

Barnehagane er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphaldet til Skatteetaten.
Innrapportert beløp frå barnehagen viser i sjølvmeldinga som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Sjå skatteetaten.no for meir informasjon.

 

Kontakt

Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 70 19 95 84