Sula kommune

Interkommunal barnevernvakt

Frå og med 04.12.19 er Sula kommune med i ei ny interkommunal barnevernvakt. Barnevernvakta starter 04.12.19, og er då open kveld, helg og natt. 

Telefonnummer til barnevernvakta

  • 915 76 020 (kveld, helg og natt)

Frå og med 20.12.19 vil barnevernvakta vere open heile døgnet, alle dagar i året.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise. Ålesund kommune er vertskommune for ordninga, dei tilsette jobbar berre på barnevernvakta.Barnevernvakta skal i hovudsak gi råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.