Sula kommune

Prisar for SFO

Prisar for SFO 2019
Type plass Pris pr. mnd Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 25 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3009,00 2 257,00 1 505,00
15 timar 2 319,00 1 739,00 1 160,00
10 timar 1 790,00 1 342,00 895,00
Kortidsopphald pr. dag 205,00 * 171,00 **
Kortidsopphald pr. time 77,00 * 59,00 **
Varme måltid og smøremåltid 165,00 pr. mnd
Smøremåltid 65,00 pr. mnd
* barn utan fast plass ** barn med fast plass

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Hildegunn Pedersen
Kommunalsjef kultur og oppvekst
E-post
Telefon 70 19 95 82
Mobil 952 55 964

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30