Sula kommune

Fiskarstrand skule

Omsorg - Samhandling - Engasjement - Nyskaping

Kontakt

Janne Lise Lundbø
Rektor Fiskarstrand og Måseide skular
E-post
Telefon 70 19 87 20
Mobil 909 48 818
Renate Myklebust
SFO-leiar Fiskarstrand skule
E-post
Telefon 70 19 87 15
Mobil 977 24 376
Wenche Kristin Relling
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 917 05 061

Til stades på Fiskarstrand skule måndag og torsdag, Måseide skule annakvar onsdag.

Adresse

Adresse:
Fiskarstrandvegen 124
6035 Fiskarstrand

Fiskarstrand skule på facebook

Organisasjonnummer
Skule: 975277135
SFO:  987897120