Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Om oss

Fiskarstrand skule ligg på Fiskarstranda, sentralt i Sula kommune. 

Visjon 

Ved Fiskarstrand skule skal eg kjenne meg trygg og få oppleve gleda ved å lukkast. 

Motto                                     

Opp og fram i lag!

Dei sentrale verdiane til skulen

Omsorg – Samhandling – Engasjement  - Nyskaping. 

Om skulen

Skulen er ein fulldelt barneskule med ca 140 elevar, skulefritidsordning og eit personale som svarer til om lag 15 heile stillingar.

Skulen blei oppussa og utvida i 1996. Det blei mellom anna bygd ny gymnastikksal, og uteområdet blei utvida. I 2004 fekk skulen eit brakketilbygg. I 2011 skrella orkanen Dagmar av takpappen på den gamle delen av skulen. Vass-skadane var store, og dette resulterte i ei renovering av heile 2. etasje og deler av 1. Dei siste åra har elevtalet vore stabilt - ca 140 elevar fordelt på 1. - 7. trinn. 

Utedagar

Dei yngste elevane har faste utedagar. Skulen har opparbeida eit flott uteområde i Veddemarka, 15 minutts gange frå skulen.   

Dysleksivennleg skule

Fiskarstrand skule vart, vinteren 2017, sertifisert som dysleksivennleg skule. Dette viser seg igjen i lese-og skriveopplæringa for alle elevar ved skulen. 

Fiskarstrand skule på Facebook

Kontakt

Fiskarstrand Skule
Kontor
E-post
Telefon 70 19 87 15
Mobil 70 19 87 15
Janne Lise Lundbø
Rektor
E-post
Telefon 70 19 87 20
Mobil 909 48 818
Turid Stokke
Inspektør
E-post
Telefon 70 19 87 14
Renate Myklebust
SFO-leiar Fiskarstrand skule
E-post
Telefon 70 19 87 15
Mobil 977 24 376

Adresse

Adresse:
Fiskarstrandvegen 124
6035 Fiskarstrand

Fiskarstrand skule på facebook

Organisasjonnummer
Skule: 975277135
SFO:  987897120