Sula kommune

Måseide skule

Samarbeid - Mot - Inkludering - Læring

Kontakt

Janne Lise Lundbø
Rektor
E-post
Telefon 70 19 87 20
Mobil 909 48 818
Marianne Lykke
Assisterande rektor
E-post
Telefon 70 19 79 15
Mobil 908 74 642
Gunn Vedlog
SFO-leiar Måseide skule
E-post
Telefon 70 19 79 16
Mobil 909 44 345
Synnøve Ingebrigtsen Molvær
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 901 98 029

Til stades på Måseide skule tysdag og torsdag.

Adresse

Ingeskogen 16
6036 Mauseidvåg


Organisasjonsnummer
Skule: 975277143
SFO:  987897201