Sula kommune

Om oss

Visjon

Vi vil vere ein engasjert skule med SMIL.

Smilet skal vere i fokus på skulen vår. Bokstavane i  ordet SMIL gir oss fire stikkord:
Samarbeid  
Mot
Inkludering 
Læring.
Desse orda skal vere sentrale i skulekvardagen vår.

Plassering

Måseide skule ligg flott til i Mauseidvåg,  sentralt i Sula kommune. 

Skulen er ein fådelt barneskule med ca 90 elevar, skulefritidsordning og eit personale som svarer til om lag 11 heile stillingar.

Dei yngste elevane har faste utedagar. Skulen har flotte turterreng i umiddelbar nærlheit til skulen.

Kontakt

Janne Lise Lundbø
Rektor Fiskarstrand og Måseide skular
E-post
Telefon 70 19 87 20
Mobil 909 48 818
Gunn Vedlog
SFO-leiar Måseide skule
E-post
Telefon 909 44 345
Mobil 466 98 777

Adresse

Ingeskogen 16
6036 Mauseidvåg


Organisasjonsnummer
Skule: 975277143
SFO:  987897201