Sula kommune

Pris

Prisar for SFO 01.01.21
Type plass Pris pr. mnd Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 25 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 3186,00 2 389,00 1 593,00
15 timar 2 456,00 1 842,00 1 228,00
10 timar 1 895,00 1 421,00 947,00
Kortidsopphald pr. dag 217,00 * 181,00 **
Kortidsopphald pr. time 81,00 * 63,00 **
Smøremåltid 70,00 pr. mnd
* barn utan fast plass ** barn med fast plass