Sula kommune

Eksamen

Skriftleg eksamen

Skriftleg eksamen, også kalla trekkfag, er norsk, engelsk og matte. Kvar elev kjem opp til ein skriftleg eksamen. Oversikt over datoar vil kvart år bli sendt heim og ligge i kalenderen på heimesida.

Munnleg eksamen

Munnleg eksamen blir gjennomført ei av dei to første vekene i juni kvart år. Alle elevar kjem opp i eit munnleg fag.

Eksamensreglement