Sula kommune

Detaljregulering for gnr 66 bnr 48 – Furneset, 6036 Mauseidvåg - varsel om igangsetting

Byggconsult AS har sendt følgande varsel om igangsetting:

"Det varsles med dette om at det settes i gang privat detaljregulering for et lite område på eiendommene 66/1-18-23-48 og 53, på Furneset, i Sula kommune. Eiendommen 66/48 har i dag en tidsbegrenset dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan for å drive bl.a. bilverksted på boligeiendommen. For å få dette over i permanente forhold settes det nå derfor i gang med privat regulering av området.  

På eiendommen 66/1 er det i dag regulert inn del av en veg, (Furnesmarka). Deler av denne ønskes fjernet fra eiendommen. Sør for Furnesvegen, på eiendommen 66/48 er der et lite område som har formålet LNF. Dette ønsker en nå å få endret til område for Industri, slik det er på den tilstøtende eiendommen mot vest. De aktuelle eiendommene er i dag en del av «Reguleringsplan for Furneset». Reguleringsområdet grenser dessuten til «Reguleringsplanen for Furneskrysset». 
 
Merknader og innspill bes innen 25.07.19.sendt til tiltakshaver: Kai Arild Furnes,  Furnesvegen 69 6036 Mauseidvåg. Eller e-post. post@furnesbil.no "

Vedlegg

Fann du det du leita etter?