Sula kommune

Endring av forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen - høyring

Formannskapet i Sula kommune vedtek å legge forskrift om endring av forskrift om endring av forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen – Sula kommune ut på høyring.
 

Saksdokument

Høyringsfrist

Høyringsfrist er sett til 17.10.2022.