Sula kommune

Felles avløpsreinseanlegg for Sula og Ålesund kommune

Sak:102/21:  I samsvar med Forskrift om konsekvensutgreiing §§ 17 og 25 vert forslag til samla konsekvensutgreiing lagt ut på høyring.

Alle opplysningane i saka finn du i arkivsak 21/2134

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Sula kommune, Plankontoret, postboks 208, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan  10.02.2022.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17