Sula kommune

Formannskapet sitt forslag til budsjett og økonomiplan - offentleg ettersyn (Artikklen er under arbeid)

Formannskapet sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 blir lagt ut på 14 dagars offentleg ettersyn før behandling i kommunestyret torsdag 1. desember.

I lenka nedanfor finn du formannskapet si behandling av budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026:

Formannskapet si behandling av budsjettsaka 

Behandlinga er basert på kommunedirektøren sitt forslag:

Formannskapet sitt forslag blir liggande ute til offentleg ettersyn i 14 dagar med frist for innspel seinast 30.11.21. Ev. innspel kan bli sendt kommunen via e-post til post@sula.kommune.no – vennlegst merk med «arkivsak 22/967».

Budsjettet blir vedtatt i kommunestyret sitt møte 01.12.22.