Sula kommune

Forskrift om bandtvang

Formannskapet vedtok i sak 016/19 å legge forslag til forskrift om bandtvang i Sula kommune ut på høyring. Vi ber om at uttalar til høyringsforslaget vert sendt til kommunen på e-post post@sula.kommune.no, eller per post til Sula kommune, pb 280, 6039 Langevåg

Forslaget har som målsetting å legge til rette for at lokale bønder kan ha dyr på sommarbeite på Sulafjellet og Solevågsfjellet, samt å førebygge konfliktar på mykje brukte turstiar i kommunen.

I forslaget ligg det mellom anna følgjande:

  • Bandtvang frå og med 1. april til og med 30. september på Sulafjellet og Solevågsfjellet
  • Heilårleg bandtvang på nokre av dei mest brukte turstiane i kommunen

Trykk her for å laste ned forlsaget til forskrift. (PDF, 101 kB)

Trykk her for å laste ned kart som syner kva område forslaget gjeld. (PDF, 3 MB)

 

Høyringsfrist er 22. april 2019.

Kontakt

Espen Søbstad
Seniorrådgjevar
E-post
Telefon 70 19 91 06
Mobil 70 19 91 06
Fann du det du leita etter?